تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - گلایه ای نکنی

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

خبر به دورترین نقطه ی جهان برسد

    نخواست او به من خسته بی گمان برسد

   شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت

کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد

چه می کنی اگر او را که خواستی یک عمر

به راحتی کسی از راه ناگهان برسد

رها کنی  برود   از دلت جدا باشد

به آنکه دوست ترش داشته،به آن برسد

 رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند

خبر به دورترین نقطه جهان برسد

گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری

که هق هق تو مبادا به گوششان برسد

خدا کند که...نه نفرین نمی کنم،نکند

به او که عاشق او بوده ام زیان برسد

خدا کند فقط این عشق از سرم برود

خدا کند که فقط  زود آن زمان برسد


نوشته شده در چهارشنبه 20 مرداد 1389 ساعت 12:53 توسط یه سری از همکلاسی ها نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak