تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - ...

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

نمیدونم چرا این  ورودی ما پا هر جا میذاره یه شری درست میشه!!!

کار به جایی رسیده که صدای انتشارات هم بلند شده و جزوه ی مفت که میری و میذاری انتشارات ، قبول نمیکنه نگه داره! میگه بچه هاتون اذیت میکنن!! یه فکری به حال خودمون بکنیم!

ای بابا...

راستی لامهای oral patho:

است؛ومیلیت - هایپرکراتوزیس


نوشته شده در چهارشنبه 21 مهر 1389 ساعت 18:37 توسط مریم درویش نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak