تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - من نمیدانم چرا این جزوه را كش رفته‌‌ای!!!

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

شنبه جزوه ی ترمیمی خودم رو گذاشتم انتشارت،اما وقتی رفتم بگیرمش دیدم جزوه ام نیست!!!:

ای كه بردی جزوه ام را اشتباهی، پس بده

 جز فراموشی ندارم من گناهی،‌ پس بده


رو سیه گردم بدون جزوه من در امتحان 

 از برای من مخواهی روسیاهی،‌ پس بده


روز و شب چشمم براه جزوه می‌باشد، بیا

گر تو هم داری چو من چشمی براهی، پس بده


گیر ما دیگر نیاید جزوه، پس این جزوه را

مستقیماً گر نمیخواهی، براهی پس بده


جان تو مشروط می‌گردم،‌ بجان مادرت

 لازمش داری نگهدار، ‌ار نخواهی پس بده


جزوه از من می‌بری؟ من مركز نشرم مگر

 ای به قربانت شود جانم الهی، پس بده


گر توهم مانند من بی‌جزوه‌ای،‌ باشد،‌ بیا

مال تو این جزوه اما گاهگاهی ، پس بده


چند ماهی مال تو،‌ اما دو روزی نزد من

 من نمیگویم كه آنرا چند ماهی پس بده


از دعای هر شب و آه سحر اندیشه كن!!

تا نرفته بر فلك از سینه آهی، پس بده


من نمیدانم چرا این جزوه را كش رفته‌‌ای

لعنت و دشنام و نفرین گرنخواهی پس بده


کپی کردم دوباره اما...


نوشته شده در پنجشنبه 11 آذر 1389 ساعت 14:05 توسط مریم درویش نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak