تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - ...

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

صدای ترمز-پنجاه و نه؛ پنجاه و هشت؛ پنجاه و هفت ...راننده ی عصبانی که نتواتسته بود به موقع ماشین را از چراغ زرد رد کند، گفت:

 

"این چراغ لعنتی چقدر دیر سبز میشه"

 

بعد با مشت راستش روی فرمان کوباند و با عصبانیت زمزمه کرد:

 

" اگه بتونم قبل از 6 خودمو برسونم سر خط می تونم یه کورس دیگه بیارم بالا. اونوقت، از اون طرف هم می ذارن مسافر ببرم ؛

 

 وگرنه شیف عصر که راه بیفته، دیگه ما رو تو خط راه نمیدن!"

.

.


شش؛ پنج؛ چهار ...
 


دخترک فال فروش، دوست گل فروشش را از بین ماشین ها صدا کرد:

 

"سارا! بیا داره سبز می شه!"

 

سارا نگاهی به چراغ راهنمایی وسط چهار راه انداخت و در حالیکه داشت خودش را به دوستش می رساند، گفت:"

 

این چراغ چقدر زود سبز می شه! نمی ذازه آدم کاسبی کنه!"

 

دو دختر در سکوی چراغ راهنمایی وسط چهار راه، کنار آقای پلیس پناه گرفتند...راننده ی مبهوت شروع به حرکت کرد.و همه به دنبال یک لقمه نان.


نوشته شده در چهارشنبه 17 آذر 1389 ساعت 20:08 توسط مریم درویش نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak