تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - زبان

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

دوستان استاد زبان یکشنبه به من گفتن که یه هفته ی دیگه همه باید بیان وگرنه خطر حذف وجود داره چون هفته ی پیش از مجموع هر دو گروه 15 نفر اومده بودن...!!!!!!!!!

دیروز هم به آقای احمدی زنگ زدن تاکید کردن که کلاس یکشنبه واسه هر دو گروه ساعت 3 دایر میشه...

واسه اومدن یا نیومدن خود دانید....


نوشته شده در چهارشنبه 22 دی 1389 ساعت 21:06 توسط هانیه حائری نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak