تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - زبان

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

با استاد حرف زدیم گفتیم به خاطر برف بچه ها نمیتونن بیان استاد هم قبول کردن...

امروز زبان تعطیله فیتیله...


نوشته شده در یکشنبه 26 دی 1389 ساعت 10:08 توسط هانیه حائری نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak