تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - واحدهای این ترم:

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

 

کد درس                                               نام درس                                                 

121234                                    پروتز کامل عملی 1                                                  

121132                                    پروتز پارسیل نظری1                                                

121337                                    رادیونظری2                                                            

121237                                   رادیوعملی1

212231                                  ترمیمی عملی 1

121326                                   آسیب دهان نظری2                                                

121426                                    آسیب دهان عملی2                                              

1210212                              مواددندانی نظری2                                                    

1210162                               بیماریهای درونی2                                                     

1121998                                 کنترل عفونت                                                           

1210221                             دندانپزشکی جامعه نگر                                                 

121219                               زبان تخصصی 2                               

.................................................................................................

میشه به عباتی 17 واحد... !!!!                            


نوشته شده در شنبه 16 بهمن 1389 ساعت 13:47 توسط مریم درویش نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak