تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - روتیشن ها

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

 

روتیشن1 پروتز:

شنبه: اسلامی_ صفاریان_ شادمهر_ ولی پور_ احمدی _ آذرنیا_ شهنی_ آقامحمدی_ فانی_ حسینی محور_ برزو

سروش مهر_ فتاحی_ عبدالله زاده_ ناظریه_ بشارت_ میری_ علیپور _داستانی_ حبیبی _ محمدنژاد_ موذن_ سیفی

دوشنبه: رشیدی_ مرادیان_ بینایی _ مقدم_ کیخا_ لطفالله زاده _ شاکری_ قاسمزاده_ فاتحپور_ جعفریان_ کوشکی_ نقدی__

رنجبر_ باوی _مروج_ نوری_ محمودزاده_ کریمی حاتمی_ ملاداودی_ گلچین_ همتی_ عجمی 

روتیشن 2پروتز:

شنبه: خان محمد_نعمتی_ شایان کیا_ مهدوی_ موسوی_ فرج زاد_ قنبری_ اسکندری_ افراده_ جلالی_روشن_

ش شبیری_گودرزی_ ریحانی_ افشار_ طباطبایی_ بادکوبه_ فرجی_ فاضلی_ ظرافت جو_ عندلیب_ پویان

دوشنبه: صفری_ اربابی_ پورامینی_تقوایی_حافظی_ بابادی_ نظربیگی_ فکوری_ترابی_ ذاکر_ غلامعلی_سیدپور_

زمانی_ دلاوری_مخبری_ ارشش_صادقی_شبیری پ_وطن دوست_نجاریان_ درویش

 

روتیشن 1 ترمیمی و رادیو:

ترمیمی سه شنبه رادیو چهارشنبه:

روشن_ش شبیری_گودرزی_ بادکوبه_ فرجی_ فرج زاد_ قنبری_ صفری_ اربابی_

پورامینی_تقوایی_حافظی_ صادقی_شبیری پ_وطن دوست_ درویش_ ظرافت جو_ پویان_ ریحانی_ افراده_جلالی

ترمیمی 5شنبه رادیو 3شنبه:

خان محمد_نعمتی _ مهدوی _افشار_ طباطبایی_ فاضلی _ بابادی_ نظربیگی_ فکوری_ترابی_ ذاکر_ غلامعلی_سیدپور_

زمانی_ دلاوری_مخبری_ ارشش_ نجاریان_جمشیدی_ شایان کیا _ موسوی__ اسکندری_عندلیب

 

روتیشن 2 ترمیمی و رادیو:

ترمیمی 3شنبه رادیو 4 شنبه:

شاکری_ قاسمزاده_ فاتحپور_ جعفریان_ کوشکی_ نقدی_ اسلامی_ صفاریان_ شادمهر_ احمدی_ سروش مهر_ مروج_

شهنی_ آقامحمدی_ فانی_ حسینی محور_ برزو__ کریمی حاتمی_ ملاداودی_ گلچین_ همتی_ عجمی 

ترمیمی 5شنبه زادیو 3شنبه:

ولی پور _ آذرنیا_ داستانی_ حبیبی _ محمدنژاد_ موذن_ سیفی_ رشیدی_ مرادیان_ بینایی _ مقدم_ کیخا_ لطفالله زاده

رنجبر_ باوی  _ نوری_ محمودزاده_ ناظریه_ فتاحی_ عبدالله زاده_ بشارت_ میری_ علیپور

 

تمام کلاسهااعم از نظری و پری کلینیک از شنبه 23ام دایر اند

برای کلاس پروتز شنبه فعلا یک مانکن بی دندانی و یک بسته تری بی دندانی تهیه کنند تا استاد بقیه ی وسائل رو اعلام کنند

 


نوشته شده در پنجشنبه 21 بهمن 1389 ساعت 10:33 توسط هانیه حائری نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak