تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - یادم باشد...........

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

یادم باشد که : او که زیر سایه ی دیگری راه می رود ، خودش سایه ای ندارد ...

یادم باشد که : هرروز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را ...

یادم باشد که : آنچه درد می آورد زخم  نیست  ، عفونت است ...

یادم باشد که :در حرکت همیشه افق های تازه هست ...

یادم باشد که : دست به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای دیگران تعریف کنم...

یادم باشد که : آنها که دوستشان می دارم می توانند دوستم نداشته باشند ...

یادم باشد که : حرف های کهنه از دل کهنه بر می آیند ، یادمان باشد که  دلی نو بخرم ...

یادم باشد که : فرار راه به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه آزادی ...

یادم باشد که : باور هایم شاید دروغ باشند ...

یادم باشد که: لبخندم را توى آیینه جا نگذارم ...

یادم باشد که : آرزوهای انجام نیافته دست زندگی را گرفته اند و او را راه می برند...

یادم باشد که : لزومی ندارد همانقدر که تو برای من عزیزی ، من هم  برایت عزیز باشم ...

یادم باشد که : محبتی که به دیگری می کنم ارضای نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد ...

یادم باشد که : برای دیدن باید نگاه کرد ، نه  برای نگاه !...

یادم باشد که : اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید ...

یادم باشد که : دلخوشی ها هیچکدام ماندگار نیستند ...

یادم باشد که : تا وقتی اوضاع بدتر نشده ! یعنی همه چیز رو به راه است ...

یادم باشد که : هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها ...

یادم باشد که : آرامش جایی فراتر از ما نیست ...

یادم باشد که : برای پاسخ دادن به احمق ، باید احمق بود !...

یادم باشد که : در خسته ترین ثانیه های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست!...

یادم باشد که : لازم است گاهی با خودم رو راست تر از این باشم که هستم ...

یادم باشد که : سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته اند ، هرکسی سهم خودش را می آفریند ...

یادم باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود، به دست آوردن هم  دیگر آرزو نیست ...

یادم باشد که : پیش ترها چیز هایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند ...

یادم باشد که : آنچه امروز برایم مهم است ، فردا نخواهد بود ...

یادم باشد که : نیازمند کمک اند آنها که منتظر کمکشان نشسته ایم ...

یادم باشد که : من « از این به بعد » هستم ، نه « تا به حال » ...

یادم باشد که : هرگر به تمامی نا امید نمی شوی اگر تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی ...

یادم باشد که : غیر قابل تحمل وجود ندارد ...

یادم باشد که : گاهی مجبوری برای راحت کردن خیال دیگران خودت را خوشحال نشان بدهی ...

یادم باشد که : خوبی آنچه که ندارم اینست که نگران از دست دادن اش نخواهم بود ...

یادم باشد که : با یک نگاه  سرد هم ممکن است بشکنند دل های نازک ...

یادم باشد که : بجز خاطره ,  هیچ نمی ماند ...

یادم باشد که : انبار مهمات,تنها  منتظر یک جرقه است...

یادم باشد که : کار رهگذر عبور است ، گاهی بر می گردد ، گاهی نه ...

یادم باشد که : در هر یقینی می توان شک کرد و این تکاپوی خرد است ...

یادم باشد که :همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است ...

یادم باشد که : امید ، خوشبختانه از دست دادنی نیست ...

یادم باشد که : به جستجوى راه باشم ، نه همراه  راه!...

یادم باشد که : هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها ....


یادم باشد که . . . همیشه یادم باشد . . .

پیشاپیش عید همتون مبارک.


نوشته شده در پنجشنبه 26 اسفند 1389 ساعت 15:49 توسط مریم درویش نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak