تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - دانستم که...

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

                                                   

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم

و دانستم

که صبور بودن یک ایمان است

و خویشتن داری یک نوع عبادت،

فهمیدم

که ناکامی به معنای تاخیر است نه شکست،

و خندیدن یک نیایش است...


نوشته شده در جمعه 2 اردیبهشت 1390 ساعت 15:37 توسط مریم درویش نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak