تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - آدم است دیگر...

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

خیلی عجیب نیست که مجبور باشی همه راه را تنها بروی... حداقل برای یک

بازه زمانی !... باور کن برایم عجیب نیست ! اما ادم است دیگر... یک وقت هایی ٬‌دلش میخواهد که یکی باشد ... یک نفر ! فرقی نمی کند ٬ پدر ٬‌مادر ٬ برادر ٬‌دوست... یا... دلت میخواهد یک نفر باشد تا کمی بایستی ٬‌و تکیه دهی به شانه ای ٬‌کلامی ٬ حرفی یا نگاهی.... سخت است که نزدیکترین ادم هایی که می شناسی ٬‌دورترین ادم ها باشند . همیشه نمی شود زد به بی خیالی و گفت : تنها امده ام ٬ تنها می روم... یک وقت هایی ٬ شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای ٬‌کم میاوری ! ...

این روزها ٬‌هرچه بیشتر در این راه ٬ تنها می روی ٬ بیشتر می فهمی چقدر از ان نزدیکترین ادم ها ٬ دوری

یک وقت هایی خوب نیست پشتت خالی باشد . خوب نیست کسی حرفت را نفهمد . خوب نیست ادم ها وقتی چیزی نمی دانند ٬‌قضاوت کنند .... خوب نیست ادم ها برای نبودن شان ٬‌برای جای خالی شان ٬‌بهانه بیاورند . یک وقت هایی اصلا خوب نیست

ادم یکه و تنها باشد ٬ پشتش خالی باشد

این روزها باید سر و سامانی به خیال داد... ٬‌هیچ چیزی به سامان نرسیده است ... همین...


نوشته شده در سه شنبه 5 مهر 1390 ساعت 23:13 توسط سپیده عبدالله زاده نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak