تبلیغات
بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87 - محکم ترین عقیده ای که داری چیه؟!

بر و بچه های دندانپزشکی آزاد تهران مهر 87

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند

..محکم ترین و تعصب آمیز ترین عقاید ما آنهایی هستند که کمترین دلایل را برای صحتشان در دست داریم .
وقتی که جمع کثیری از مردم اعتقاد الف را داشته باشند و جمع کثیر دیگری اعتقاد ب را ، آنوقت در هرکدام از آن دو جمع این تمایل به وجود خواهد آمد که از طرف مقابل به مناسبت اعتقاد داشتن به چیزی که سخافتش چنان آشکار است نفرت داشته باشند...

.

.

.

در هر یقینی میتوان شک کرد

و این تکاپوی خرد است...


نوشته شده در شنبه 5 آذر 1390 ساعت 02:06 توسط سپیده عبدالله زاده نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak